Testing index của website

Mục đích của bài viết này để check thời gian index của google đối với website, nếu bạn không có nhu cầu tìm hiểu, vui lòng bỏ qua bài viết này, cảm ơn!


Để 3 link bất kỳ và sử dụng anchor text nếu có thể:

Link 1: Link thứ nhất

Link 2: Link thứ hai

Link 3: Link thứ ba

Sau đó, chúng ta sẽ dùng link của bài viết này sau khi nó được đăng để kiểm tra index với cú pháp:

site:<link bài viết>

Nếu hiển thị bài viết ở kết quả thì chúng ta biết rằng bài viết đã được google index. Lưu ý, các bạn nên lưu lại thời gian đăng bài để tính được thời gian index.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!
 
Top