cristiano

  1. datdaik000

    Silvestre: 'Ronaldo ở đẳng cấp hơn hẳn Cristiano'

    Đồng đội cũ Mikael Silvestre cho rằng Cristiano Ronaldo chỉ có ba hoặc bốn chiêu trò, chứ không khó lường như Ronaldo Nazario. "Ở Ronaldo Nazario, mọi kỹ năng đều đạt đẳng cấp cao nhất. Với Cristiano, bạn có thể đoán ba, hay bốn chiêu trò cậu ấy dùng trong hầu hết thời gian thi đấu, nhưng...
Top